Beszámoló a 2010–2011-es tanév oktatási-nevelési és tankönyv-taneszköz támogatási pályázatáról

Lezárult a 2010–2011-es tanévre meghirdetett oktatási-nevelési támogatás folyósítása. A program keretében a központi iroda összesen 19939 pályázatot fogadott be. Ebből 19504 A/B, azaz oktatási-nevelési és tankönyv-taneszköz támogatás iránti, 435 pedig C, azaz hallgatói támogatás iránti pályázat volt. Az A/B típusú pályázatok közül 250, a C típusúból 48 került elutasításra. A pozitívan elbírált 19254 A/B típusú pályázat között 244 olyan volt, amely esetében a pályázó a pályázat beadásakor már betöltötte a 18. életévét, de egyéni elbírálás alapján pozitív döntés született. Ugyancsak pozitív elbírálásban részesült 35 olyan gyermek, aki fogyatékossága folytán vagy más egészségügyi okokból nem vehet részt hagyományos oktatásban.

A pályázat elutasításának leggyakoribb okai: A pályázó igazolatlanul mulasztott tanóráinak száma meghaladja a megengedett értéket (152 személy), a pályázó a tanév megkezdésekor már betöltötte a 18. életévét (36), a pályázó nem tanul magyar nyelven (35), a pályázó levelező tagozatos (20) stb.

Egészében az elutasított pályázatok aránya 1,5%. A megítélt támogatások kihelyezése az OTP Bankon keresztül történt, amely mintegy 14 000 bankkártyát adott ki a pályázóknak. A megítélt 19 641 támogatási összeg közül 27 A/B és 18 C típusút nem vettek fel a támogatottak (40 bankkártyát nem vettek át az érintettek), azaz a támogatások 99,8%-át vették fel az érintettek. Az át nem vett összeg visszautalásra került a támogatóhoz.

Gulácsy Géza,
a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány igazgatója