Beszámoló a 2012-es oktatási-nevelési és tankönyv-taneszköz támogatási pályázatáról

Az alapítvány az év folyamán elvégezte mindazon feladatokat, amelyek az oktatási-nevelési támogatás rendszerének működtetésével kapcsolatos: a pályázat anyagainak kidolgozását, a pályázat meghirdetését, a lebonyolítást végző munkatársak kiképzését, a kérelmek befogadását, a kérelmek feldolgozását, ellenőrzését, összesítését.

A 2012-es évben az oktatási-nevelési támogatás iránt egészében 19537 pályázatot nyújtottak be, ami 2%-al kevesebb, mint az az előtti évben. Ezek közül 19196 A/B típusú, 341 pedig C típusú (hallgatói) támogatás iránti kérelem volt. Az előző évhez képest az A/B típusú pályázatok száma 308-al, míg a C típusú pályázatok száma 94-el csökkent.

Ebben a pályázati körben 98 A/B és 1 C tpusú pályázatot utasítottak el, azaz az elutasított pályázatok száma az előző évhez képest a harmadára csökkent és egészében 0,5%-ot tett ki. Az elutasítás oka az esetek túlnyomó többségében (78) a tanuló magas hiányzási mutatója volt.

A pozitívan elbírált pályázatok között (19098 A/B) az óvodás gyermekek száma 3971, az általános-és középiskolásoké 13923, a speciális oktatásban részesülők 748, a szakoktatásban részt vevők száma pedig 380 volt. Az iskolások között 1374 első osztályos pályázott. Az előző évi számokkal való összehasonlítás azt mutatja, hogy jelentősen (3,2%) növekedett az óvodás pályázók száma és viszonylag nagymértékben (2,9%) csökkent az általános-és középiskolás pályázók száma.

A megítélt támogatások eloszlásának alakulása 2011 és 2012-ben:

Ugyancsak kitűnik az előző évi adatok alapján, hogy mintegy 300 olyan óvodás pályázó lehet, aki a következő tanévben már nem a magyar iskolát választotta. Ugyancsak kimutatható, hogy a tavalyi negyedik osztályosok az ötödikbe átlépve már több mint 100 fős (a támogatást igénylők) csökkenést mutattak.

A pályázók számának változása az adott korcsoporton belül:

Az A/B típusú támogatást 19091-en kapták meg (99,96%), a C típusú támogatást 328-an kapták meg (96,47%). A fennmaradt 19 támogatási összeg visszautalásra került.

Gulácsy Géza