Beszámoló a 2012. évi kapcsolattartási támogatás rendszerének működéséről

Az alapítvány a 2012. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az elmúlt évben egészében 19155 KTT iránti kérelem érkezett, ami 323-mal több, mint az előző évben. A kérelmek területi eloszlása a következő volt:

Beregszászi iroda- 4704, Ungvári iroda- 4237, Nagyszőlősi iroda-3122, Munkácsi iroda-2880, Técsői iroda-2326, Csapi iroda-1886. Az előző évhez képest jelentősebb (22%) növekedés volt tapasztalható a csapi irodában, enyhe növekedés volt érzékelhető a nagyszőlősi és a técsői irodában, illetve enyhe csökkenés az ungvári és a a munkácsi irodában.

A beérkezett igények eloszlása irodák szerint 2011-ben és 2012-ben:

 

A pályázatok közül 19056 (99,5%)nyert támogatást, 91 került elutasításra és 8 hiánypótlást igényel. Ez az arány az előző évinek felel meg. A támogatások közül 8919 A-típusú (15Eur.) és 10137 B-típusú (50Eur.) volt. Az „A”típusú támogatások száma 1387-tel emelkedett, míg a „B” típusúak száma 1163-mal csökkent.

Az igények beérkezésének üteme 2011-ben és 2012-ben (hetek szerint):

Az igénylők körében végzett felmérés alapján a magyar igazolvánnyal rendelkezők közül a 2011. évben 982 (5,2%) egyáltalán nem, míg 779 (4,1%) gyengén beszélt magyarul. A 2012. évben csökkent a magyarul nem tudó igénylők jelentkezése- a magyarul nem beszélők száma 370 (1,9%), a gyengén beszélők száma 697(3,6%) volt. A pályázati összeg felvehetőségéről az alapítvány honlapján és az irodahálózaton keresztül tájékozódhattak az érintettek.