Beszámoló a 2013. évi kapcsolattartási támogatás rendszerének működéséről

Az alapítvány a 2013. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az elmúlt évben egészében 18477 KTT iránti kérelem érkezett, ami 678-al kevesebb, mint az előző évben. Ez vélhetően a hosszabb hatályú vízumok kiadásával magyarázható. A kérelmek területi eloszlása a következő volt:

Beregszászi iroda- 6398, Ungvári iroda- 2857, Nagyszőlősi iroda-3568, Munkácsi iroda-2140, Técsői iroda-1916, Csapi iroda-1598. Az előző évhez képest jelentősebb (36%) növekedés volt tapasztalható a beregszászi irodában, illetve jelentős csökkenés az ungvári (33%) és a a munkácsi (26%) irodában.

A beérkezett igények százalékos eloszlása irodák szerint 2013-ban:

A pályázatok közül 18419 (99,7%)nyert támogatást, 56 került elutasításra és 2 hiánypótlást igényel. Ez az arány nagyjából az előző évinek felel meg. A támogatások közül 10300 A-típusú (15Eur.) és 8177 B-típusú (50Eur.) volt. Az előző évhez képest az „A”típusú támogatások száma tovább emelkedett (1338-al), míg a „B” típusúak száma tovább csökkent (2016-al ). Az év folyamán két vízum után visszatérítést igénylők aránya 4,4%

Az igények beérkezésének üteme 2013-ban (hetek szerint):

Az igénylők körében végzett felmérés alapján a magyar igazolvánnyal rendelkezők közül a 2013. évben 191 (1,0%) egyáltalán nem, míg 556 (3,0%) gyengén beszélt magyarul, ami jelentősen kevesebb az előző évhez képest. A pályázati összeg felvehetőségéről az alapítvány honlapján és az irodahálózaton keresztül tájékozódhattak az érintettek.

Gulácsy Géza,  „KMKSZ”JA igazgatója