Beszámoló a 2014. évi kapcsolattartási támogatás rendszerének működéséről

Az alapítvány a 2014. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az elmúlt évben egészében 17151 KTT iránti kérelem érkezett, ami 1326-al kevesebb, mint az előző évben. Ez vélhetően a hosszabb hatályú vízumok kiadásával magyarázható. A kérelmek területi eloszlása a következő volt:

Beregszászi iroda- 6106, Ungvári iroda- 2158, Nagyszőlősi iroda-3221, Munkácsi iroda-2211, Técsői iroda-1636, Csapi iroda-1819. Az előző évhez képest a munkácsi és a csapi kivételével minden irodában csökkent a benyújtott igények száma.

A beérkezett igények százalékos eloszlása irodák szerint 2014-ban:

A pályázatok közül 17095 (99,7%)nyert támogatást, 48 került elutasításra és 8 hiánypótlást igényel. Ez az arány nagyjából az előző évinek felel meg. A támogatások közül 9771 A-típusú (15Eur.) és 7380 B-típusú (50Eur.) volt. Az előző évhez képest az „A”típusú támogatások száma 529-el, a „B” típusúak száma 797-el csökkent. Az év folyamán két vízum után visszatérítést igénylők aránya csökkent és 1,2%-ot tett ki.

Az igények beérkezésének üteme 2013-ban (hetek szerint):

 

Az igénylők körében végzett felmérés alapján a magyar igazolvánnyal rendelkezők közül a 2014. évben 191 (2,1%) egyáltalán nem, míg 556 (6,3%) gyengén beszélt magyarul, ami több, mint az előző évben. A pályázati összeg felvehetőségéről az alapítvány honlapján és az irodahálózaton keresztül tájékozódhattak az érintettek.

Gulácsy Géza,  „KMKSZ”JA igazgatója