Beszámoló a 2015. évi kapcsolattartási támogatás első részletének eredményeiről

Az alapítvány a 2015. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az év végéig egészében 16142 pályázati igényt nyújtottak be. Ezek közül 46 került elutasításra, túlnyomó többségében másodszori igénylés okán. Az előző évhez képest a pályázatok száma 1009-el kevesebb, ami 5,9% csökkenést jelent. Ennek alapvető oka vélhetően a vízumok átlagos érvényességi idejének hosszabbodása.

A kérelmek területi eloszlása a következő volt:

Beregszászi iroda- 5128, Ungvári iroda- 2472, Nagyszőlősi iroda-2497, Munkácsi iroda-2692, Técsői iroda-1716, Csapi iroda-1637. Az előző évhez képest leg jelentősebben a beregszászi és nagyszőlősi irodában csökkent a benyújtott igények száma.

A beérkezett igények százalékos eloszlása irodák szerint 2015 első felében:

A támogatások közül 9321 A-típusú (15Eur.) és 6821 B-típusú (50Eur.) volt. Az előző évhez azonos periódusához képest az „A”típusú támogatások száma 450-el, a „B” típusúak száma 559-el csökkent. Az igények beérkezésének üteme 2015-ben (hetek szerint):

 

A magyarul nem vagy gyengén beszélő, de Magyar Igazolvánnyal rendelkezők száma mintegy 3,2%-ot tett ki. A pályázati összeg felvehetőségéről az alapítvány honlapján és az irodahálózaton keresztül tájékozódhattak az érintettek.

 

Gulácsy Géza,  „KMKSZ”JA igazgatója