Beszámoló a 2016. évi kapcsolattartási támogatás első részletének eredményeiről

Az alapítvány a 2016. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az év végéig egészében 12140 pályázati igényt nyújtottak be. Ezek közül 56 került elutasításra, túlnyomó többségében másodszori igénylés okán. Az előző évhez képest a pályázatok száma 4002-el kevesebb, ami 24,8% csökkenést jelent. Ennek alapvető oka a vízumok átlagos érvényességi idejének hosszabbodása.

A kérelmek területi eloszlása a következő volt:

Beregszászi iroda- 3275, Ungvári iroda- 2732, Nagyszőlősi iroda-1666, Munkácsi iroda-1754, Técsői iroda-1549, Csapi iroda-1164. Az előző évhez képest leg jelentősebben a beregszászi és nagyszőlősi irodában csökkent a benyújtott igények száma.

A beérkezett igények százalékos eloszlása irodák szerint 2016-ban:

A támogatások közül 6898 A-típusú (15Eur.) és 5242 B-típusú (50Eur.) volt. Az előző évhez azonos periódusához képest az „A”típusú támogatások száma 2423-al, a „B” típusúak száma 1579-el csökkent. Az igények beérkezésének üteme 2016-ban (hetek szerint):

A magyarul nem vagy gyengén beszélő, de Magyar Igazolvánnyal rendelkezők száma mintegy 5,1%-ot tett ki. A pályázati összeg felvehetőségéről az alapítvány honlapján és az irodahálózaton keresztül tájékozódhattak az érintettek.

Gulácsy Géza,  „KMKSZ”JA igazgatója