Beszámoló a 2017. évi kapcsolattartási támogatás eredményeiről

Az alapítvány a 2017. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az év végéig egészében 4861 pályázati igényt nyújtottak be. Ezek közül 41 került elutasításra, túlnyomó többségében másodszori igénylés okán. Az előző évhez képest a pályázatok száma 7279-el kevesebb, ami 60%-os csökkenést jelent. Ennek alapvető oka a vízummentesség bevezetése a  biometrikus útlevelekkel rendelkezők részére.

A kapcsolattartási támogatás menetében az A típusú (15€-nyi összegű pl. kishatárforgalmi engedélyek, díjmentes vízumok esetében) támogatás és a B típusú  (50€-nyi összegű) támogatás aránya 2012-2013-ban, majd 2017-ben újra megfordult és mindkettő igénylése csökkenő tendenciát mutat. A támogatások közül 2376 A-típusú és 2485 B-típusú volt.

A kérelmek területi eloszlása a következő volt:

Beregszászi iroda- 1019, Ungvári iroda- 1397, Nagyszőlősi iroda-555, Munkácsi iroda-709, Técsői iroda-689, Csapi iroda-492. Az előző évhez képest leg jelentősebben a beregszászi és nagyszőlősi irodában csökkent a benyújtott igények száma.

A beérkezett igények százalékos eloszlása irodák szerint 2017-ben:

Az igények beérkezésének üteme 2017-ben (hetek szerint):

A magyarul nem vagy gyengén beszélő, de Magyar Igazolvánnyal rendelkezők száma mintegy 6,4%-ot tett ki.

A kapcsolattartási támogatást igénylők között a magyarul gyengén vagy egyáltalán nem beszélők aránya 2014-ig folyamatosan csökkent. Jelenleg mintegy 2,1 százalékot tesz ki a magyar igazolvánnyal rendelkező, de magyarul nem beszélők száma az igénylők között.

Gulácsy Géza,  „KMKSZ”JA igazgatója