Beszámoló a 2018. évi kapcsolattartási támogatás eredményeiről

Az alapítvány a 2018. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az év végéig egészében 1504 pályázati igényt nyújtottak be. Ezek közül 8 került elutasításra, túlnyomó többségében másodszori igénylés okán. Az előző évhez képest a pályázatok száma 3357-el kevesebb, ami 69%-os csökkenést jelent. Ennek alapvető oka a vízummentesség bevezetése a biometrikus útlevelekkel rendelkezők részére.

 

A kapcsolattartási támogatás menetében az A típusú (15€-nyi összegű pl. kishatárforgalmi engedélyek, díjmentes vízumok esetében) támogatás és a B típusú  (50€-nyi összegű) támogatás aránya 2012-2013-ban, majd 2017-ben újra megfordult és mindkettő igénylése csökkenő tendenciát mutat. 2018-ban a támogatások közül 814 A-típusú és 690 B-típusú volt.

A kérelmek területi eloszlása 2018-ban a következő volt:

Beregszászi iroda- 414, Ungvári iroda- 375, Nagyszőlősi iroda-183, Munkácsi iroda-176, Técsői iroda-172, Csapi iroda-184.

A beérkezett igények százalékos eloszlása irodák szerint 2018-ban:

Az igények beérkezésének üteme 2018-ban (hetek szerint):

A magyarul nem vagy gyengén beszélő, de Magyar Igazolvánnyal rendelkezők száma mintegy 8,4%-ot tett ki.

A pályázók az alapítvány www.kmkszalap.org honlapján folyamatosan tájékozódhattak a felvehető támogatásokról.

Gulácsy Géza,  „KMKSZ”JA igazgatója