Beszámoló a 2019. évi kapcsolattartási támogatás eredményeiről

Az alapítvány a 2019. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az év végéig egészében 847 pályázati igényt nyújtottak be. Ezek közül 5 került elutasításra, másodszori igénylés okán. Az előző évhez képest a pályázatok száma 657-el kevesebb, ami 44%-os csökkenést jelent. Ennek alapvető oka a vízummentesség bevezetése a biometrikus útlevelekkel rendelkezők részére.

A kapcsolattartási támogatás menetében az A típusú (15€-nyi összegű pl. kishatárforgalmi engedélyek, díjmentes vízumok esetében) támogatás és a B típusú  (50€-nyi összegű) támogatás aránya 2012-2013-ban, majd 2017-ben újra megfordult és mindkettő igénylése csökkenő tendenciát mutat. 2019-ben a támogatások közül 518 A-típusú és 329 B-típusú volt.

A kérelmek területi eloszlása 2019-ben a következő volt:

Beregszászi iroda- 294, Ungvári iroda- 210, Nagyszőlősi iroda-96, Munkácsi iroda-96, Técsői iroda-66, Csapi iroda-85.

A beérkezett igények százalékos eloszlása irodák szerint 2019-ben:

Az igények beérkezésének üteme 2019-ben (hetek szerint):

A magyarul nem vagy gyengén beszélő, de Magyar Igazolvánnyal rendelkezők száma mintegy 4,1%-ot tett ki.

A pályázók az alapítvány www.kmkszalap.org honlapján folyamatosan tájékozódhattak a felvehető támogatásokról.

Gulácsy Géza,  „KMKSZ”JA igazgatója