Beszámoló a 2020. évi kapcsolattartási támogatás eredményeiről

Az alapítvány a 2020. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az év végéig egészében 400 pályázati igényt nyújtottak be. Ezek közül 1 került elutasításra. Az előző évhez képest a pályázatok száma 447-el kevesebb. Ennek alapvető oka a vízummentesség bevezetése a biometrikus útlevelekkel rendelkezők részére.

A kapcsolattartási támogatás menetében az A típusú (15€-nyi összegű pl. kishatárforgalmi engedélyek, díjmentes vízumok esetében) támogatás és a B típusú  (50€-nyi összegű) támogatás aránya 2012-2013-ban, majd 2017-ben újra megfordult és mindkettő igénylése csökkenő tendenciát mutat. 2020-ben a támogatások közül 341 A-típusú és 59 B-típusú volt.

A kérelmek területi eloszlása 2020-ban a következő volt:

A magyarul nem vagy gyengén beszélő, de Magyar Igazolvánnyal rendelkezők száma mintegy 1,75%-ot tett ki.