Beszámoló a 2021. évi kapcsolattartási támogatás eredményeiről

Az alapítvány a 2021. év folyamán folytatta a kapcsolattartási támogatás (KTT) iránti kérelmek befogadását és a támogatások kifizetését. Az év végéig egészében 386 pályázati igényt nyújtottak be. Ezek közül 1 került elutasításra. Az előző évhez képest a pályázatok száma 14-el kevesebb.

 

A kapcsolattartási támogatás menetében az A típusú (15€-nyi összegű pl. kishatárforgalmi engedélyek, díjmentes vízumok esetében) támogatás és a B típusú  (50€-nyi összegű) támogatás aránya 2012-2013-ban, majd 2017-ben újra megfordult és mindkettő igénylése csökkenő tendenciát mutat. 2021-ben a támogatások közül 364 A-típusú és 22 B-típusú volt.

 

 

 

 

 

 

 

A kérelmek területi eloszlása 2021-ben a következő volt: