Beszámoló az oktatási-nevelési támogatás 2015. évi menetéről Kárpátalján

Az alapítvány az év folyamán elvégezte mindazon feladatokat, amelyek az oktatási-nevelési támogatás rendszerének működtetésével kapcsolatos: a pályázat anyagainak kidolgozását, a pályázat meghirdetését, a lebonyolítást végző munkatársak kiképzését, a kérelmek befogadását, a kérelmek feldolgozását, ellenőrzését, összesítését, az utalások előkészítését és az érintettek tájékoztatását.

A 2015-ös évben az oktatási-nevelési támogatás iránt egészében 19822 pályázatot nyújtottak be, ami 1,7%-al több mint az előző évben. Ezek közül 19521 A/B típusú, 301 pedig C típusú (hallgatói) támogatás iránti kérelem volt. Az előző évhez képest az A/B típusú pályázatok száma 371-el nőtt, míg a C típusú pályázatok száma 29-el csökkent.      

A pályázatok közül 51 A/B és 1 C típusú pályázat került elutasításra, azaz az elutasított pályázatok száma az előző évhez képest csökkent és egészében 0,26%-ot tett ki. Az elutasítás oka az esetek túlnyomó többségében a tanuló magas hiányzási mutatója volt.

       A pályázók között az óvodás gyermekek száma 4490, ami 4,2%-al, az általános-és középiskolásoké száma 13915, 2%-al több mint az előző évben. A speciális oktatásban (vasárnapi iskola) részesülők száma 1011, 5%-os növekedést mutat. Az iskolások között 1639  első osztályos pályázott, ami 8,2%-al több mint az előző évben.

Ebben az évben is fennakadások mutatkoztak a támogatások OTP bank általi kifizetésével kapcsolatban, azonban valamennyi pályázó részére sikerült átutalni a támogatást.

ONT2015

A támogatás folyósításával kapcsolatos működési költségek felhasználásra és elszámolásra kerültek.

Gulácsy Géza, igazgató