Eredmények

Beszámoló a digitális fejlesztési támogatásáról 2021-ben

A digitális fejlesztés iránti pályázatot az alapítvány másodízben hirdette meg.  A pályázat célja a szélessávú optikai hálózathoz való csatlakozás, illetve két havi Internet előfizetés biztosítása a magyarlakta településeken élő családok és intézmények részére.       

Ebben az évben egészében 1779 pályázat érkezett be. Ezek közül 69 bizonyult érvénytelennek. A pályázatok eloszlása irodánként az alábbi diagramon látható.

 

A pályázatban érintett szolgáltató cégek száma 18.


Beszámoló a digitális fejlesztés támogatásáról 2020-ban

            A digitális fejlesztés iránti pályázatot az alapítvány másodízben hirdette meg.  A pályázat célja a szélessávú optikai hálózathoz való csatlakozás, illetve két havi Internet előfizetés biztosítása a magyarlakta településeken élő családok és intézmények részére.       

Ebben az évben egészében 1054 pályázat érkezett be. Ezek közül 83 bizonyult érvénytelennek. A pályázatok eloszlása irodánként az alábbi diagramon látható.

 

A pályázatban érintett szolgáltató cégek száma 20. A legtöbb pályázatot benyújtott települések: Gyula, Eszeny,Técső, Tiszaágtelek.


Beszámoló a digitális fejlesztés támogatásáról 2019-ben

 A digitális fejlesztés iránti pályázatot az alapítvány kísérleti jelleggel hirdette meg.  A pályázat célja a szélessávú optikai hálózathoz való csatlakozás, illetve két havi Internet előfizetés biztosítása a magyarlakta településeken élő családok részére.       

Ebben az évben egészében 730 pályázat érkezett be. Ezek közül 3 bizonyult érvénytelennek. A pályázatok eloszlása irodánként az alábbi diagramon látható.

A pályázatban érintett cégek száma 11. Közülük 2 a beregszászi járásban, 1 a nagyszőlősi járásban, 1 a munkácsi járásban, 1 a Felsőtisza-vidéken, 6 az ungvári járásban tevékenykedett. A legtöbb pályázatot benyújtott települések: Eszeny, Gyula, Szalóka, Beregszász, Dercen.

 Gulácsy G., a „KMKSZ” JA igazgatója

 

 

Beszámoló a digitális kultúra fejlesztése c. pályázat és az ezzel kapcsolatos felmérés lebonyolításáról.

A digitális átállás elősegítése érdekében a KMKSZ javaslatára sor került egy felmérésre 1400-as mintán, illetve egy pályázati rendszer épült ki, amelynek keretében támogatást igényelhettek a már megvásárolt beltéri egység után. A pályázati rendszer eredetileg csak a pedagógusokra, valamint azokra a családokra terjedt ki, akiknek legalább két gyermeke magyar oktatási intézménybe járt. 2014 januárjában a pályázati lehetőséget kiterjesztették minden Magyar Igazolvánnyal rendelkező személyre. A pályázati keret mintegy 5300 igénylés finanszírozását tette lehetővé. A pályázat kiterjesztése előtt mintegy 1700 pályázat érkezett be. Ezek megoszlása irodák szerint:

A pályázók között 1017 pedagógus  és 777 kétgyermekes család volt. A pályázat minden magyar igazolvánnyal rendelkező számára való megnyitását követően az igénylők száma ugrásszerűen megemelkedett. Egészében 5470 pályázat érkezett be. Ezek közül 136 került elutasításra. 40 esetben ugyanazon készülék után igényeltek támogatást, 81 esetben egy háztartásból másodszor igényeltek támogatást, 2 esetben dupla beadás történt, 12 esetben műholdvevő készülék után igényeltek támogatást, 1 esetben más formai okok miatt.

A pályázatok teljes mennyiségének eloszlása irodánként a pályázat teljes megnyitását követően jelentősen megváltozott. A nagyszőlősi körzetben jelentősen megemel-kedett, míg a beregszászi körzetben lecsökkent az arány. A pályázat a szerződésben foglalt időhatárok között zajlott.

A támogatási összeg egészében 5334 pályázati támogatás kifizetését tette lehetővé. A keretösszeg teljes egészében felhasználásra került. Ugyanennyi pozitívan elbírált pályázat esetében megkötésre került a szerződés és a támogatási összeg is ki lett fizetve.  A pályázat eredményeképpen 5334 magyar család részére tettük lehetővé a magyar földfelszíni digitális adások vételét.

                A televízió és rádió adások vételi körülményeinek tisztázását szolgáló felmérés közvetlenül a magyarországi digitális átállás lezárása előtt történt. Egészében 91 település 1414 háztartásában készült felmérés. Területileg a felmérés a magyarok által lakott összes területeket magába foglalta egészen a Felsőtisza-vidéki Taracközig. A felmérésben 115 kérdezőbiztos vett részt.

                A megkérdezett családok kor és végzettség szerinti eloszlása az alábbiak szerint alakult:

A digitális átállásról a megkérdezettek 99,86%-a hallott. Közülük 75% volt érintett a digitális átállásban. Az átállásban nem érintettek az alábbiakkal indokolták azt:

A felmérés szerint a háztartások 60%-a két vagy több TV készülékkel rendelkezik. Rádió készülékkel a háztartásoknak mintegy 78%-a rendelkezik. Az aktív televíziózás átlagos időtartamára napi 4,09 órát, a passzív televíziózásra napi 5,17 órát, a rádióhallgatásra napi 2,94 órát kaptunk.

A magyar televízió adását a lakosság legalább 60%-a a fehérgyarmati (Penyige) adóról veszi.

A Kárpátalján legismertebb adások vételi mód szerinti eloszlása közvetlenül az analóg földi adások leállítása előtt:

Az adások vételi minősége a háztartások 50-70%-ban kiválónak vagy jónak volt mondható:

A legelterjedtebb TV és rádió műsorok nézettsége illetve hallgatottságát egy 10 pontos skálán értékelve mértük fel. Ugyanilyen feltételekkel vizsgáltuk ezen műsorok híradóinak nézettségét is.

A lakosság tájékozódásában a felmérés szerint a magyar televízió adásai kimagasló jelentőséggel bírnak. A második helyen a magyar nyelvű (helyi) sajtótermékek állnak.

Gulácsy Géza

a „KMKSZ”JA igazgatója