Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának megbízásából és támogatásával a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:

-       Kárpátalja magyarlakta településein élők digitális felzárkóztatásának elősegítése.

2. A pályázat tárgya:

- Szélessávú optikai hálózathoz való csatlakozás és azon 1 havi előfizetés biztosításának költsége iránt való kérelem.

3. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be

A kategória

- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló, természetes személy;

B kategória

- Kárpátalján működő magyar, vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmény;

- A legalább 20%-ban magyarok lakta községekben működő egészségügyi, szociális, kulturális, közművelődési intézmények;

4. A pályázat benyújtásának feltételei:

- egy lakcímről egy pályázó nyújthat be pályázatot;

- a pályázó rendelkezik számítógéppel és/vagy digitális vételre alkalmas televízióval vagy más eszközzel;

- a pályázó rendelkezik a szolgáltató cég szándéknyilatkozatával a szolgáltatás biztosítására (legalább 20Mb/s sebességgel);

- kizárólag optikai kábellel való csatlakozásra nyújtható be pályázat;

- a természetes személyként pályázók esetében, amennyiben a szolgáltató cég kábel tv szolgáltatást is nyújt, a szándéknyilatkozatának igazolnia kell, hogy a szolgáltató a „TV21 Ужгород” csatorna kábeles vételi lehetőségét biztosítja;

5. Pályázatok benyújtásának módja:

5.1. A jelen pályázati felhívás alapján 2022. február 1. és 2022. március 1. közötti időszakban lehet pályázatot benyújtani az alapítvány regionális irodáiban.

A rendelkezésre álló keretösszeg 25.000.000Ft(azaz huszonöt millió Ft).

5.2 A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő.

6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

- Pályázati adatlap (A pályázati adatlapot az Alapítvány regionális irodáiban töltik ki.)

- A szolgáltató cég szándéknyilatkozata eredetiben.

1. Természetes személyek esetén (A kategória)

- A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

- A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

- A pályázó Magyar Igazolványának fénymásolata (annak hiányában más, a magyar nyelvtudást igazoló dokumentum);

2. Intézmények esetén (B kategória)

- Az intézmény működését igazoló dokumentum;

7. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a pályázó köteles az értesítést követő 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a pályázó határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

8. Pályázat elbírálási és eljárási rend:
Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. Az Alapítvány csoportosítja a pályázatokat szolgáltatók szerint. Az Alapítvány szerződést köt az érintett szolgáltatókkal a leírt szolgáltatás megrendelésére a pályázó javára. Nem kaphat támogatást az a pályázat, amelyet olyan címről, illetve olyan személy nyújtott be, amely címen, illetve  aki által az előző években benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült.

9. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatban közölt adatait a pályázat megvalósulásához szükséges mértékben és módon az Alapítvány szabadon felhasználja.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: kmkszja@gmail.com.