Jogszabályok

A Kormány 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

2011-09-06 15:49

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról

A Kormány a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 18. § (1) bekezdés a)-e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2010. évi CLXXXII. törvény a Bethlen Gábor Alapról

2011-05-05 10:11

Az Országgyûlés

– a Magyarország határain kívül élõ magyarság szülõföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének elõmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerõsítésének céljából,

– a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt, a határon kívül élõ magyarokért viselt felelõsségének érvényesítésére a következõ törvényt alkotja: