Statisztika

Beszámoló a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás igénylésének 2011. évi menetéről

A magyar-magyar kapcsolattartási támogatás keretében a 2011. év folyamán egészében 18832 pályázatot nyújtottak be. Ezek közül 86 (0,45%) került elutasításra, 9 esetben még hiánypótlás szükséges. 18737 pályázat támogatási összege átutalásra került. Az igénylések az alábbiak szerint oszlottak meg: Beregszászi iroda - 4756, Csapi iroda – 1549, Munkácsi iroda – 2987, Nagyszőlősi iroda – 2960, Técsői iroda – 2233, Ungvári iroda – 4347. Az elutasított pályázatok eloszlása: Beregszászi iroda - 10, Csapi iroda – 11, Munkácsi iroda – 18, Nagyszőlősi iroda – 12, Técsői iroda – 3, Ungvári iroda – 32. Az elutasítás leggyakoribb okai: harmadik beadás az év folyamán – 35, ugyan arra a vízumra adta be ismét – 33, egyéb technikai jellegű okok – 18. Valamennyi pozitívan elbírált pályázat összegét átutaltuk.

A pályázó közül 982 (5,2%) olyan volt, aki egyáltalán nem beszélt magyarul, bár magyar igazolványa volt, s további 779 (4,1%), aki nagyon gyengén beszélt magyarul. 455 pályázatot hozzátartozói igazolvány birtokosai nyújtottak be.

A pályázatok benyújtásának üteme hetek szerint:

Beszámoló - Statisztika - Grafikon

Tájékoztató a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás programjának ukrajnai állásáról a 2010. év végén

 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodájába október elsejétől december 31-ig 7338 kérelmet érkezett be. A Beregszászi iroda 2034, az ungvári 1560, a munkácsi 1217, a nagyszőlősi 1005, a csapi 767, a técsői pedig 755 kérelmet fogadott be. A beérkezett kérelmek közül december 31-ig 6907 került feldolgozásra. Az év végéig átutalt 6673 támogatásból, az év végéig egészében 5247-t vettek fel az érintettek. Az előző irodarendszerben igényelt és fel nem vett 501 támogatásból  csak 79-t vetek fel. Ezek az összegek továbbra is felvehetők.

A támogatás iránt a legnagyobb érdeklődés, az ungvári- 1019, a munkácsi-728 és a beregszászi-599 lakosok között mutatkozott. Az esetek túlnyomó többségében az alapítvány kuratóriuma rutinszerű eljárásban vizsgálta a kérelmeket. Egészében 44 kérelem került elutasításra. Ezek közül 27-en harmad ízben akarták igényelni a támogatást. De akadtak olyanok is akik egy és ugyanazon vízumra szerették volna kétszer felvenni az összeget, akár úgy is, hogy két különböző irodában adták le a kérelmüket.