PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány
pályázatot hirdet a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák taneszköz-támogatására

A pályázat célja: a kárpátaljai magyar tannyelvű általános iskolák (ЗОШ І-ІІ. ст.) taneszköz-vásárlásának támogatása.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás keretösszege és forrása: A támogatás keretösszege 2MFt, a Fidelitas céladománya.

Támogatásra jogosultak: a kárpátaljai magyar tannyelvű hivatalosan bejegyzett általános iskolák (ЗОШ І-ІІ. ст.)

Pályázható támogatás összege: A pályázható támogatás maximális összege intézményenként 100eFt.

A pályázat tárgya: Pályázni lehet az oktatást elősegítő eszközökre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 30.

A pályázat benyújtása és ügymenete:
A pályázati adatlap az alapítvány irodáiban igényelhető, vagy letölthető a www.kmkszalap.org honlapról. A pályázat ugyancsak a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány regionális irodáiban nyújtható be papír alapon. Egy iskola egy pályázatot nyújthat be. Az irodák ellenőrzik a szükséges dokumentumok meglétét. Az átvett pályázatról az iroda munkatársa a pályázó részére átvételi elismervényt állít ki.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
a/ Kitöltött, aláírással és pecséttel ellátott pályázati űrlap
b/ Az iskola hivatalos bejegyzését igazoló dokumentum fénymásolata

c/ Az iskola igazgatójának beosztását igazoló dokumentum fénymásolata

d/ Az iskola képviselőjének (igazgató vagy a támogatás átvételére hivatalosan meghatalmazott személy) személyigazolványának fénymásolata (1-2. oldal)

Amennyiben nem az intézmény vezetője nyújtja be a pályázatot, úgy mellékelni kell az eredeti meghatalmazást.

A pályázat elbírálásának és folyósításának rendje:
A központi iroda ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati rendszer kritériumainak. Az érvényes pályázatok támogatásáról a kuratórium döntését követően az érintetteket értesítik. Ezt követően az alapítvány átadja a támogatási összeget a pályázó hivatalos képviselőjének (az intézmény igazgatója vagy az átvételre írásban  hivatalosan meghatalmazott személy).

Az elszámolás rendje:

Az elszámolást a pályázónak 2016. június 15-ig kell az Alapítvány regionális irodájában benyújtania. Az elszámolás az alábbi dokumentumokból áll:

  1. Rövid beszámoló a megvásárolt eszközökről és azok hasznosulásáról
  2. Az intézmény nevére megvásárolt eszközökről szóló hivatalos számlák fénymásolatai (Pecséttel ellátott „nakladna” vagy „tovarnij csekk”. Amennyiben az eladó nem rendelkezik pecséttel, úgy a bejegyzéséről szóló igazolás fénymásolata is szükséges)
  3. Fényképek a megvásárolt eszközökről

 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs mód.

CsatolmányMéret
Palyazati adatlap2016_ltisk.docx16.52 kB