ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Публічна оферта
про надання благодійного пожертвування

(безоплатної передачі майна, грошових коштів)
(далі – Оферта)

 

Оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі – Благодійник) – які зацікавлені у придбанні необхідного медичного обладнання, зокрема засобів захисту для медичних працівників та громадян для боротьби із COVID-19.

 

Оферта розміщена в мережі Інтернет на сайті Благодійного фонду «КМКС» (далі – Фонд): http://www.kmkszalap.org/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Фонду здійснити благодійну пожертву.

 

1. Терміни та визначення

1. Публічна Оферта – чинна пропозиція Фонду, розміщена на Сайті, про надання благодійного пожертвування, звернена до необмеженого кола осіб – Благодійника.
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, через платіжну систему "WayForPay" (ТОВ «ВЕЙ ФОР ПЕЙ»), а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фонду через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Фонду.

2. Благодійна пожертва (Пожертва) – безоплатна передача Благодійником засобів у власність Фонду для придбання необхідного медичного обладнання, зокрема засобів захисту для медичних працівників та громадян для боротьби із COVID-19.

 

2. Предмет оферти

1. Предметом Оферти є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Фонду грошових коштів (безповоротної фінансової допомоги) або інших цінностей, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення придбання необхідного медичного обладнання, зокрема засобів захисту для медичних працівників та громадян для боротьби із COVID-19.

2. Благодійник самостійно визначає розмір Благодійного пожертвування.

3. Отримання прибутку не є предметом Оферти.

4. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма її положеннями, повною мірою усвідомлює свої дії і згоден з метою публічного збору Пожертв та правом Фонду використовувати Благодійну пожертву на придбання необхідного медичного обладнання, зокрема засобів захисту для медичних працівників та громадян для боротьби із COVID-19.

5. Благодійник і Фонд, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.

 

3. Права та обов'язки

1. Фонд має право:

а) отримувати Пожертви і використовувати їх відповідно до умов Оферти;

б) без погодження з Благодійником використовувати Пожертви для придбання необхідного медичного обладнання, зокрема засобів захисту для медичних працівників та громадян для боротьби із COVID-19.

2. Благодійник має право здійснювати Пожертви анонімно.

 

 

4. Територія та термін збору пожертвування

1. Публічний збір Пожертвувань проводиться на території всього світу.

2. Публічний збір Пожертвувань триває до дати ліквідації пандемії COVID-19, якщо інший термін не буде визначений Фондом.

 

5. Порядок використання Пожертвувань

1. Використання зібраних (отриманих) Благодійних пожертв проводиться для придбання необхідного медичного обладнання, зокрема засобів захисту для медичних працівників та громадян для боротьби із COVID-19. Фонд розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Фондом Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність сторін за порушення Оферти або порядку використання Благодійних пожертв передбачено вимогами чинного законодавства України.

 

6. Доступ до фінансових звітів

6.1. Доступ до фінансових звітів Фонду здійснюється Благодійником за його письмовою заявою.
6.2. Інша інформація представляється Фондом у порядку і в строки, передбачені законодавством України.

 

7. Інші умови

1. Усі банківські витрати по сплаті сум (комісій), пов'язаних з перерахуванням і зарахуванням Пожертвування несе Благодійник.

2. Благодійник не може вносити зміни до Оферти.


8. Персональні дані

1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Фондом його персональних даних.

2. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення Пожертви, підписки або реєстрації на Сайті, на електронну адресу або контактний номер телефону Благодійника можуть направлятися листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру і, крім того, Фонд має право, без згоди Благодійника, опублікувати на Сайті або в будь-якому засобі масової інформації прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи, як Благодійника Фонду.

3. Фонд зобов'язується не передавати інформацію про Благодійника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.

 

9. Реквізити 

IBAN: UA193005280000026006501351351
Валютний рахунок (HUF, EUR, USD):
Beneficiary:  BLAGODIINYI FOND KMKS
5 Pravoslav emb., Uzhgorod, 88000, Ukraine
IBAN: UA193005280000026006501351351
Beneficiary’s bank: OTP Bank JSC
43 Zhylyanska Str., Kyiv, 01033, Ukraine
SWIFT code: OTPVUAUK

Призначення платежу: Добровільні пожертвування / Voluntary donation
Найменування: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «КМКС»

Код ЄДРПОУ: 37231043

Місцезнаходження: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, Православна набережна, буд. 5

Контактні дані: 00 380 312 61-32-54