Tájékoztató a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás programjának ukrajnai állásáról a 2010. év végén

 

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány központi irodájába október elsejétől december 31-ig 7338 kérelmet érkezett be. A Beregszászi iroda 2034, az ungvári 1560, a munkácsi 1217, a nagyszőlősi 1005, a csapi 767, a técsői pedig 755 kérelmet fogadott be. A beérkezett kérelmek közül december 31-ig 6907 került feldolgozásra. Az év végéig átutalt 6673 támogatásból, az év végéig egészében 5247-t vettek fel az érintettek. Az előző irodarendszerben igényelt és fel nem vett 501 támogatásból  csak 79-t vetek fel. Ezek az összegek továbbra is felvehetők.

A támogatás iránt a legnagyobb érdeklődés, az ungvári- 1019, a munkácsi-728 és a beregszászi-599 lakosok között mutatkozott. Az esetek túlnyomó többségében az alapítvány kuratóriuma rutinszerű eljárásban vizsgálta a kérelmeket. Egészében 44 kérelem került elutasításra. Ezek közül 27-en harmad ízben akarták igényelni a támogatást. De akadtak olyanok is akik egy és ugyanazon vízumra szerették volna kétszer felvenni az összeget, akár úgy is, hogy két különböző irodában adták le a kérelmüket.

Egészében 213 településről nyújtottak be kérelmet. 103 településről jött be több mint 10 kérelem, ezek alkotják a kérelmezők 96%-át. A kérelmek több mint felét a 100-nál több igénylést benyújtó települések adták. (L. a táblázatot)

Település

Igénylés

% a magyar lakossághoz

Elutasított kérelmek száma

 Ungvár

1019

12,8

6

Munkács

728

10,4

8

Beregszász

599

4,7

3

Nagyszőlős

353

9,7

2

Csap

290

8,3

5

Técső

256

11,1

0

Nagydobrony

247

4,9

0

Visk

160

4,3

0

Huszt

155

9,0

2

Dercen

109

4,0

0

Csongor

104

4,9

1

Kaszony

103

4,9

0

A program a szerződésnek megfelelően 2011. február végéig folytatódik.

A grafikon a kérelmek benyújtásának  időbeli menetét ábrázolja. A 4,5. héten tapasztalható visszaesés a helyhatósági választások idejére esik.

Tájékoztató a magyar-magyar kapcsolattartási támogatás programjának ukrajnai állásáról a 2010. év végén