PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány
a 2014. évre meghirdeti a magyar-magyar kapcsolattartási támogatást.


A pályázat célja: az ukrajnai magyarok anyaországi kapcsolattartásának elősegítése.


A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.


Támogatásra jogosultak:
Azok az ukrán állampolgárok, akik a kérelem benyújtásának napján rendelkeznek Magyar Igazolvánnyal, vagy Magyar Hozzátartozói Igazolvánnyal.


Pályázati feltételek:
Azoknak a személyeknek nyújtható kapcsolattartási támogatás, akik oktatási, kulturális, művészeti, közművelődési, tudományos, hitéleti, média, sport, civiltársadalmi, önkormányzati együttműködési, magyar-magyar együttműködési, illetve kegyeleti okokból utaznak Magyarországra.
Egy vízum (kishatárforgalmi engedély) után csak egyszer igényelhető támogatás.
A támogatás iránti igény egy éven belül két ízben nyújtható be.
Az adott évben a támogatás csak a folyó évben, vagy az azt megelőző évben kiállított vízum (kishatárforgalmi engedély) után igényelhető.
 
A pályázatból kizárandók köre:
 
Az üzleti tevékenységgel, turizmussal, illetve munkavállalással kapcsolatosan beutazók.
 
Pályázható támogatás összege és jogcíme:

A felmerült költségek alapján átalánydíjas támogatást lehet igényelni:

  • A csoport: akik esetében a Magyarországgal való kapcsolattartás költsége átlagos (nem fizettek vízumdíjat vagy kishatárforgalmi engedélyt igényeltek).

Az átalány összege: 15 Euró.
VAGY:

  • B csoport: akik esetében a Magyarországgal való kapcsolattartás költsége az átlagot meghaladja (vízumdíjat fizetett). Az átalány összege: 50 Euró.

Ebben az esetben a vízumdíj befizetését igazoló csekk másolatának csatolása kötelező.


A pályázat benyújtásának módja:
A támogatást a kérelmező a Magyar igazolvány bemutatásával igényelheti a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány (lebonyolító szervezet) regionális irodáinál. Az irodában kell benyújtani a kitöltött, e célra rendszeresített űrlapot.
Az irodák ellenőrzik a Magyar (Hozzátartozói) Igazolvány meglétét, kitöltik a „Kérelem a kapcsolattartási támogatás folyósítása iránt” megnevezésű űrlapot, majd nyomtatás után aláíratják az igénylővel.
A regionális irodák, amennyiben a pályázó azokkal nem rendelkezik, elkészítik a szükséges dokumentumok fénymásolatát. Hiányosság esetén felszólítják a kérelmezőt a hiánypótlásra. Ha az igénylés megfelel a feltételeknek, a pályázati űrlapot a szükséges fénymásolatokkal együtt, feldolgozás céljából a lebonyolító szervezet központi irodájába továbbítják. 


A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:
a/ Magyar Igazolvány, vagy Magyar Hozzátartozói igazolvány
b/ Útlevél vízummal vagy kishatárforgalmi engedéllyel
c/ A vízumdíj befizetését igazoló csekk (ha volt befizetés)
c/ Ukrán személyigazolvány
d/ Személyi identifikációs számot igazoló dokumentum
 
A pályázat elbírálásának és folyósításának rendje:
A központi iroda ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati rendszer kritériumainak. A lebonyolító szervezet kuratóriuma dönt a támogatások odaítéléséről. Ezt követően a támogatást a lebonyolító szervezet folyósítja. A támogatott az összeget a személyigazolvány és az identifikációs számot tartalmazó dokumentum felmutatásával a Raiffeisen bank bármelyik fiókjában felveheti.